Om julen

 

Det danske ord jul stammer fra den hedenske jól i hedensk tid. Dengang fejrede man midvinteren med store mængder sul og mjød. Festerne blev typisk holdt i januar og gik under navnet jól (oldnordisk). Ordets oprindelse er ukendt.
 
Julen er den mest betydningsfulde  højtid i Danmark. Højtiden er en blanding af hedenske skikke og den kristne fejring af Jesu fødsel med det medfølgende julebudskab. Dertil kommer en ny række skikke som er  kommet til os fra Tyskland, fx juletræet og adventskransen
 
Vi har kendt til julen siden vikingetiden. den gang  som en hedensk fest, der blev holdt  om vinteren - ved kristendommens indførelse - fra 25. december til 6. januar. Det er dog først i nyere tid, at julen fejres på den måde, som vi kender til i dag.
 

Den 23 december er Lillejuleaften ......... aftenen før juleaften.

 

Den 24 december er uleaften ................aftenen før juledag.

 

Juledag er 25 december, her er der i danmark tradition for familie julefrokost

 
Anden juledag er den 26 December ....også tradition for familie julefrokost
 

 Peters Jul fra 1866 beskriver  en god borgerlig dansk jul på daværende tidspunkt.

http://www.kalliope.org/vaerktoc.pl?vid=krohn/1866

 

www.vitasclipart.dk