Mærke dage

Kvindernes kampdag

8.marts

.....................................................................................

Påske
Den første søndag efter den  første fuldmåne efter forårsjævndøgn. En beslutning som blev taget  på et  kirkemøde i Nicæa i år 325.
.....................................................................................
St. Bededag
fjerde fredag efter påske
.....................................................................................
Kristi Himmelfarts dag
40 dage efter  påskedag
.....................................................................................
Pinse
Det er altid pinse 50 dage efter påske. Pinsen er den kirkelige markering af Helligåndens komme.
.....................................................................................
Mors dag
Den. 2. søndag i maj
.....................................................................................
Fars dag

Den. 5 juni samme dag som grundlovs dag

.....................................................................................
Sankt Hans
Sankt Hans dag er den 24 juni - 6 mdr. før jul. Aftenen før er Sankt Hans aften.
Danmarks sidste heks blev henrettet i 1693. 
.....................................................................................
Mikkelsdag
Mikkelsdag er altid den 29. september.
.....................................................................................
Allehelgen - Halloween
Amerikansk tradition
Allehelgensdag den 1. november, er indført til minde om martyrerne.
.....................................................................................
Mortens aften
Den 10 Nowember
.....................................................................................
Valentine
Den 14.  Februar
.....................................................................................